Wizytówka
lekarz Gnyp Leszek
choroby wewnętrzne (specjalista), kardiolog (specjalista), toksykolog kliniczny (specjalista)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka 100, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Por. kardiologiczna150.00
  Teleporada kardiologiczna120.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Poniedziałek15:00 - 19:00
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Wtorek15:00 - 19:00
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Czwartek09:00 - 13:00
   Lublin, ul. Królewska 11
   Czwartek14:00 - 18:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

    angielskim

    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie