Wizytówka
lekarz Ignatowicz Andrzej
choroby wewnętrzne (specjalista), kardiolog (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin
 • Rodzaj usług:
  Echo serca przezklatkowe180.00
  Por. kardiologiczna150.00
  Teleporada kardiologiczna120.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek10:00 - 12:30
   Środa15:15 - 18:30
   Czwartek17:30 - 19:30
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    echo serca

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim, niemieckim

     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie